SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network – Güvenli Yuva Katmanı Tabanlı Sanal Özel Ağ)


Kurum ağlarına uzaktan erişmek bilgi paylaşımını kolaylaştırmanın yanı sıra, kaynakların kullanımı açısından maliyeti düşürerek verimin artmasını sağlamıştır. Uzaktan erişim ihtiyacı sorunsuz bağlantı ve güvenlik kaygılarını da beraberinde getirmiştir. VPN (Virtual Private Network – Sanal Özel Ağ) İnternet üzerinden şifreli ve güvenli iletişimin sağlanması için düşünülmüş bir teknolojidir. Kiralık hatlar (Leased-line) gibi daha sağlam ve güvenli bir çözüm yerine VPN kullanılmasındaki temel neden  maliyet, güvenlik ve kolay yapılandırma avantajlarının bir arada bulunmasıdır. Kullanılan amaca ve istenilen güvenlik seviyesine göre kullanılacak VPN türü de farklı olur. VPN ile veriler oluşturulan güvenli tünelin bir ucunda paketlenir ve şifrelenir. Verilerin güvenli bir şekilde istenilen adrese aktarılması kullanılan protokoller sayesinde olur. Kullanılan protokol, IPsec (Internet Protokol Security-İnternet Protokolü Güvenliği) ya da SSL (Secure Sockets Layer-Güvenli Yuva Katmanı) protokollerinden birisi olabilir.
Continue reading “SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network – Güvenli Yuva Katmanı Tabanlı Sanal Özel Ağ)”

VPN


Virtual private network İngilizce teriminin kısaltması olan VPN düğümler arasındaki bağlantının büyük bir networkteki açık bağlantıya yada sanal devreye fiziksel bir bağlantı yapılmadan bağlantı sağlandığı bilgisayar ağlarıdır. En sık kullanıldığı uygulamalar internet üzerinden güvenli haberleşme uygulamalarıdır.

Dünya son yıllarda büyük bir değişime uğramıştır. Şirketler sadece lokal yada bölgesel bir alanda çalışmak yerine artık global marketlere açılmışlardır. Birçok firmanın yurtdışında, dünyanın değişik yerlerinde tesisleri bulunmaktadır. Bütün bu gelişmeler daha hızlı, güvenli ve güvenilir bir şekilde haberleşme ihtiyacını doğurmuştur.
VPN bilgisayar ağı Continue reading “VPN”

Bilgisayar Ağları


Tarihçe

Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının mümkün olduğu iletişim sistemi. En az iki bilgisayarı birbirine bağlayarak bir ağ oluşturulur. 1980‘li yıllarla birlikte, Ethernet ve LAN teknolojisinin gelişmesiyle, kişisel bilgisayarlar ve ofisler bilgisayar ağlarına kavuşmuştur. En bilinen ve en büyük bilgisayar ağı, İnternettir.

İlk bilgisayar ağı, İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın Amerikan Savunma Bakanlığı için geliştirdiği İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı yani ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)’tir. Continue reading “Bilgisayar Ağları”